Whitepapers

NIEUW: CE-conformiteit van industriële koelinstallaties

Een koeltechnisch bedrijf dat industriële koelinstallaties plaatst, treedt op als fabrikant van de koelinstallatie en heeft de verantwoordelijkheid om correct de CE-markering aan te brengen. Om F-gassen die schadelijk zijn voor het klimaat te reduceren tegen 2030 worden meer en meer CO2 en NH3 onder hoge druk als koelgas gebruikt. Hierdoor vallen deze koelinstallaties mogelijk binnen een hogere categorie van de Europese drukrichtlijn (Pressure Equipment Directive of PED). In deze whitepaper krijgt u klaar en duidelijk uitleg op vragen over uw verantwoordelijkheid als koeltechnisch bedrijf, wat er in het PED-conformiteitsdossier moet, wat er wordt gecontroleerd door de aangemelde instantie,... .

download the whitepaper >

Controlelijst

Vinçotte brengt, als leidinggevend erkend controleorganisme, elk jaar een overzichtslijst uit waarin u alle verplichte en technische controles terugvindt. Een handig naslagwerk met zorg samengesteld door de experten van Vinçotte op basis van de geldende wetgeving. U kan de nieuwste versie van dit handig overzicht met alle verplichte keuringen hier meteen downloaden.

download the whitepaper >

Brandveilige parkeerplaatsen en laadplaatsen voor elektrische voertuigen

We zien meer en meer elektrische voertuigen in het straatbeeld opduiken en de vraag naar laadpalen neemt snel toe. Wil u in uw bedrijf veilig laadpalen laten installeren dan is deze whitepaper zeer geschikt voor u.

download the whitepaper >

New: Plastic neutral

How do I as a company become Plastic-Neutral? In this whitepaper you learn all about it and shows the 4 step method leading to the Plastic-Neutral Label

download the whitepaper >

Nieuw: Veiligheidsaspecten bij een verdere vergroening van de mobiliteit

Met de opkomst van alternatieve brandstoffen komen er nieuwe mogelijkheden maar ook nieuwe veiligheidsrisico’s. Leer in onze nieuwe whitepaper hoe deze kunnen worden verminderd of volledig weggenomen

download the whitepaper >

CO2 Neutral Fleet

Een transitie maken naar een CO2 Neutraal wagenpark is niet vanzelfsprekend. Om de beste beslissingen te nemen qua duurzame vloot en laadinfrastructuur is heel wat expertise nodig die u in onze "CO2 Neutral Fleet" whitepaper vindt

download the whitepaper >

Arbeidsmiddelen

Machines en installaties maken het grootste gedeelte uit van de “arbeidsmiddelen”. Hun goede opvatting en correct gebruik is dan ook een essentieel onderdeel van het veiligheidsbeleid in de onderneming.

Met de invoering van de Kaderrichtlijn 89/391/EEG “Veiligheid en Gezondheid op het Werk” in 1989 werd de ter zake geldende reglementering grondig gewijzigd, onder meer op basis van de omzetting van verschillende Europese richtlijnen betreffende arbeidsomstandigheden in het Belgisch recht, waaronder de kaderrichtlijn 89/391/EEG en de richtlijn arbeidsmiddelen 89/655/EEG en haar wijzigingen (thans 2009/104/EG).

Vooral deze laatste heeft een belangrijke weerslag op de huidige regels voor veiligheid bij het gebruik van machines. Daarnaast wordt ook de veiligheid van de nieuwe machines nu voornamelijk bepaald langs Europese richtlijnen en de CE-markering.

download the whitepaper >

Whitepaper bouwakoestiek

Tien jaar na het verschijnen van de nieuwe norm voor residentiële gebouwen, die destijds als baanbrekend werd beschouwd, is deze norm gereviseerd om te beantwoorden aan de realiteit van de praktijk en om bewoners meer comfort te bieden.

Deze omvangrijke revisie van de 2008-norm is momenteel in valideringsfase (net zoals de norm voor niet-residentiële gebouwen) en zijn officiële uitvaardiging wordt verwacht in 2020.

Om u te helpen hebben onze experts een whitepaper geschreven die u hier kan downloaden.

download the whitepaper >

Cobots

Sinds 2016 worden cobots of “collaborative robots” door bijna alle grote traditionele robotbouwers gemaakt en verkocht als aanvulling op de bekende industriële robots. Door hun flexibiliteit, lagere aanschafprijs en veiligheid zullen ze een belangrijke rol gaan spelen in het productieproces. Cobots zijn zoals andere robots onderworpen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EC. Elke werkgever die cobots invoert, is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid” van zijn werknemers en hierbij gelden de voorschriften voor het gebruik van arbeidsmiddelen in de CODEX - Boek IV - Titel 2, het ARAB en het AREI.

Om u wegwijs te maken doorheen alle voorschriften maar ook inzicht te geven in de technische aspecten die achter deze nieuwe technologie verscholen zitten, de wettelijke aspecten, hoe te implementeren in de bedrijfsstructuur,... hebben we deze whitepaper voor u samengesteld.

download the whitepaper >

Beheer uw explosierisico’s

Explosies hebben vaak ernstige gevolgen. De kracht van hitte, vuur en druk resulteert dikwijls in materiële en menselijke schade. Jaarlijks zijn er helaas nog vele duizenden explosies in Europa. Als werkgever of fabrikant wilt u een zo veilig mogelijke installatie gebruiken of ontwerpen. Overeenstemming met de regelgeving rond explosieveiligheid is slechts een klein onderdeel van de wettelijke conformiteit. Aan de hand van basisbegrippen, tips & tricks en het wettelijk kader probeert deze whitepaper u op een eenvoudige manier te sensibiliseren.

download the whitepaper >

CO₂ neutraliteit

In 6 stappen naar een CO₂ neutraal bedrijf.

download the whitepaper >

CE markering voor machines

De (verplichte) CE-markering op machines opent voor u de deuren van Europa. In ruil daarvoor legt de Europese reglementering u bepaalde verplichtingen op. Onze bedoeling is om, in het kort, op een praktische en eenvoudige wijze de verschillende stappen voor te stellen die nodig zijn om een machine in Europa in de handel te brengen of in bedrijf te stellen. In deze herwerkte uitgave (maart 2020) is uiteraardook onze verworven praktische ervaring verwerkt.

download the whitepaper >